Присъединихме се към мрежата Copernicus Relays!

Изключително сме щастливи да обявим, че Pixel Company официално е част от мрежата Copernicus Relays. Тя се състои от организации, допринасящи за популяризирането на програма “Коперник” – дейност, която правим откакто компанията бе създадена.

С работата си ще продължим да популяризираме “Коперник” като устойчив източник на пълни, безплатни, отворени и надеждни данни и информация, която да отговори на нуждите на националните / регионалните / местните обществени услуги. Основен приоритет е и подпомагане развитието на услуги с висок търговски потенциал от местни предприемачи.

Какво представлява програма “Коперник”?

„Коперник“ е програма на Европейския съюз за наблюдение на Земята, чрез която нашата планета и нейната околна среда се наблюдават в полза на всички европейски граждани. Тя предоставя информационни услуги, основаващи се на сателитно наблюдение на Земята и in situ данни (наземни данни)*.

Програмата се координира и управлява от Европейската комисия. Тя се изпълнява в партньорство с държавите членки, Европейската космическа агенция (ЕКА), Европейската организация за разработване на метеорологични сателити (EUMETSAT), Европейският център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), агенции на ЕС и Mercator Océan.

Благодарение на данните от програмата са разработени множество тематични услуги в шест основни направления:

  1. Атмосфера – за мониторинг в реално и близко до реалното време
  2. Изменение на климата
  3. Земя – за мониторинг на земната повърхност
  4. Морска среда
  5. Извънредни ситуации
  6. Сигурност

Космическият сегмент на програмата се състои от семейството сателити “Sentinel”. Първият сателит е Sentinel-1А. Той е изведен в орбита на 3 април 2014 г. За времето от тогава до сега, когато има много на брой спътници, които предоставят данни за различни направления, тези са подпомогнали създаването на множество нови компании, работни места, иновации и са довели до сериозен напредък в дистанционните изследвания на Земята не само в Европа, но и по целия свят.

Как можем да ви бъдем от полза?

Досега с дейността си сме провели множество обучения за различни организации – училища, медии, представители на националната и местна власт. Можете да се свържете с нас, ако имате нужда от съдействие за използването на огромния потенциал на услугите на програма “Коперник”, като например:

  • работа със спътниковите данни от спътниците Sentinel и техните продукти;
  • подобряване на информираността на обществото чрез използване на продуктите и платформите с готови данни
  • работа с климатични данни и услуги, свързани със Зелената сделка
  • използване на данните и услугите от медии и образователни организации

В следващите дни ще обявим и първите ни уебинари и събития след лятната ваканция, които ще организираме вече като част от мрежата Copernicus Relays. Можете да следите секцията Събития тук в сайта или нашата страница във Facebook.

Ако искате да организираме събитие, обучение или да ви консултираме, пишете ни на weare@pixelcompanystudio.com

*Източник: https://www.copernicus.eu/bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *