Нашата визия

Новостите от нас във Facebook

Благодарение на десетките инициативи и обучения, които проведохме през 2020 г., можем да споделим множество ресурси и идеи за провеждането на часовете по География и икономика в Модул 6, XII клас. Темите са разработени само с общодостъпни ресурси, сайтове, софтуер и данни, за да може всеки да има достъп до тях.

Автор на уроците, свързани с картография, ГИС и спътникови данни в учебника, е Евгения Сарафова - основател на Pixel Company и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски".