Tag: Sentinel-3

Нов невероятен рекорд – огромна струя от фини прахови частици от Сахара достигна до крайбрежията на САЩ

Дистанционни изследвания на Земята от КосмосаНовиниAeolusSentinel-2Sentinel-3Sentinel-5PДистанционни изследваниянов рекордпясъчен феноменСахара

Праховите струи са естествено явление, част от кръговрата на Земята. Те се появяват, когато високоскоростни ветрове издигат малки частици от ….  Read More