Програма “Коперник” – спътници, данни, услуги (практическо обучение)


Програма “Коперник” – спътници, данни, услуги (практическо обучение)

Програма “Коперник” е един от най-големите източници на космически и други геопространствени данни. Това е програмата на Европейския съюз за наблюдение на Земята, чрез която нашата планета и нейната околна среда се наблюдават в полза на всички европейски граждани. Тя предоставя информационни услуги, основаващи се на спътниково наблюдение на Земята и in situ данни (некосмически данни).

От лятото на 2021 г. Pixel Company е част от мрежата Copernicus Relays – ние сме ангажирани с това да разпространяваме и промотираме данните от “Коперник”. В последните 3 години сме презентирали и обучили над 1000 потребители за това как да използват данни и информация, налични в порталите на програмата.

“Коперник” се координира и управлява от Европейската комисия. Тя се изпълнява в партньорство с държавите членки, Европейската космическа агенция (ЕКА), Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), Европейския център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), агенции на ЕС и Mercator Océan.

Данните, които програмата предоставя, са от все по-голямо значение за професионалисти, които се занимават с:

– опазване на околната среда, защитени територии и др.

– зелени градове, урбанизация и градски изследвания

– наблюдение на състоянието на атмосферата в реално време, анализи на данни от отминали периоди

– една от най-горещите теми в днешно време – Европейския зелен пакт

Чрез програма “Коперник” се събират и обработват огромно количество данни, а в основата им е цялостната ѝ философия – да бъдат безплатни, общодостъпни и достоверни. Целта е да се помогне на доставчиците на услуги, публичните органи и други международни организации да подобряват качеството на живот на гражданите на Европа. Предоставяните информационни услуги са достъпни безплатно и свободно за своите ползватели.

По време на обучението ще бъдат разгледани:

– Инфраструктурата на програма “Коперник”;

– Основните хъбове, в които потребителите могат да достъпват информационни ресурси, данни и софтуер;

– Чрез практически дейности ще бъдат разгледани някои от най-използваните информационни ресурси/ данни. Участниците ще се запознаят с тяхната структура и начина на работа с тях;

– Всеки участник ще получи инструкции за работа с някои от най-използваните масиви от данни; лекционни материали; демо данни и множество други ресурси – общо над 15 GB.

Тъй като темата е изключително обширна, целта на обучението е да бъде направен обзор на всички най-важни ресурси, които представляват източници на данни, софтуер и техническа документация, така че участниците да получат:

– увереност при изпълнение на ежедневните задачи

– знания за общата рамка на програмата и основните информационни източници

– умения да търсят и откриват лесно разнообразни типове данни, предоставяни в тематичните направления на програмата

Обучението е подходящо за ГИС специалисти, преподаватели, урбанисти, архитекти, еколози и др., които имат представа или използват геопространствени технологии в работата си, но не са напълно запознати с възможностите на програма “Коперник”.

Какво казват досегашните участници в обучението?

“Обучението беше полезно и интересно.”

“Благодаря, обучението беше полезно, много интересно и разбрах какви неща имам да преглеждам и осмислям тепърва!”

“С благодарност за компаса в океана от информация”

График на обучението

Дати на провеждане: 28.08.2024 – 29.08.2024 г., от 10:00 до 16:00 ч., с един час обедна почивка.

Всички участници в обучението ще получат:

– структурирани пакети с работните данни

– обучителни материали

– инструкции и връзки към всички разгледани ресурси

– сертификат

Цената на курса е 400 лв без ДДС. За да се запишете, моля попълнете формуляра по-долу и ние ще изпратим подробна информация за методи на плащане на посочения от Вас email.

Формуляр за записване

Вашият лектор

Обучението ще бъде водено от гл. ас. д-р Евгения Сарафова, част от екипа на катедра “Геопространствени системи и технологии” в Геолого-географския факултет на СУ. Тя е част от екипа на Световната банка, разработил предложението за Национален профил на риска от бедствия на България. Автор е на повечето географски карти в документа и приложенията към него.

Евгения е географ по призвание и образование. През 2016г. тя защитава дисертация на тема „Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС” в Института по космически изследвания и технологии – БАН. Има професионален опит, свързан с менторство на студенти и ученици по различни проекти и програми и е прекарала почти 10г. в корпоративния свят. Съосновател на образователния сайт Географ БГ.

През 2016г. Евгения става част от най-голямата и най-престижна селекция от млади глобални лидери на Forbes Bulgaria „30 под 30“. През 2017г. е номинирана за Жена на годината в категория „Интернет“. През пролетта на 2018г. завършва Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България. В началото на 2019г. Евгения е лектор в TEDxSofia. Презентацията можете да видите тук.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *