Земетресенията – дигитални карти за учители и родители


Земетресенията – дигитални карти за учители и родители

На 22.02. 2023 г. ще организираме уебинар, посветен на възможностите за работа с дигитални карти, уеб ГИС и слоеве за Google Earth, чрез които може лесно и ясно да се визуализират:

  • земетресенията в България за последните 100 г. (участниците ще ги получат и като отделен файл);
  • границите на литосферните плочи, за да може да се видят по интригуващ за учениците начин
  • уеб платформи с данни в реално време, които показват посоките на движение на плочите чрез GPS данни и др.

Уебинарът е посветен на работата с лесни и безплатни инструменти, които могат да бъдат от помощ на всеки класен ръководител, учител и родител. Участието е безплатно.

Ако имате въпроси, моля пишете на weare@pixelcompanystudio.com

За да се включите, моля попълнете формуляра по-долу. В деня на уебинара ще получите email с данни за Zoom.

 

Вашият лектор

Обучението ще бъде водено от гл. ас. д-р Евгения Сарафова, част от екипа на катедра “Геопространствени системи и технологии” в Геолого-географския факултет на СУ. Освен там, към момента преподава геопространствени технологии в Националната природо-математическа гимназия на 12. клас. Тя е част от екипа на Световната банка, разработил предложението за Национален профил на риска от бедствия на България. Автор е на всички географски анализи и карти в документа и приложенията към него.

Евгения е географ по призвание и образование. През 2016г. тя защитава дисертация на тема „Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС” в Института по космически изследвания и технологии – БАН. Има професионален опит, свързан с менторство на студенти и ученици по различни проекти и програми и е прекарала почти 10г. в корпоративния свят, който след първото майчинство заменя с предприемачество и преподаване в СУ.

През 2016г. Евгения става част от най-голямата и най-престижна селекция от млади глобални лидери на Forbes Bulgaria „30 под 30“. През 2017г. е номинирана за Жена на годината в категория „Интернет“. През пролетта на 2018г. завършва Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България. В началото на 2019г. Евгения е лектор в TEDxSofia. Презентацията можете да видите тук.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *