Уважаеми учители, ученици и родители, 

в последните месеци получавахме непрекъснато писма от вас с въпроси дали и как ще можем да направим прехода към темите на Модул 6 и използването на географски технологии изобщо в класната стая по-лек. Затова подготвихме списъка с ресурси, който ще откриете в тази страница. Той ще бъде допълван с материали, така че да предоставя безплатни ресурси, които да може да се използват в часовете.

Създаването на ресурсите тук е осъществено от екипа на Pixel Company и използването им за комерсиални цели от физически и юридически лица не е позволено. Ако имате въпроси – пишете ни на weare@pixelcompanystudio.com.

Ако желаете да се включите в някое от предстоящите ни уебинари или обучения, моля вижте кои са те тук>>> и разгледайте рубриката Събития >>>

Планирали сме есента да проведем обучения по Програмата по дигитална география, курсовете за интерактивна визуализация на данни и използване на уеб ГИС за презентиране и разказване на истории. Датите ще обявим допълнително.

Още ресурси – безплатна книжка за по-малките и други, можете да откриете в рубриката Библиотека >>>

След ваканцията ще стартираме отново срещите на ученическия клуб – Digital Geo Club, който се събира веднъж месечно в Zoom. Там учениците могат да видят новите технологии, демонстрации и идеи.

Описаните по-долу ресурси и видеа може да се използват от учители по География и икономика, които преподават както Модул 6 в XII. клас, така и в по-долни класове. Всички използвани ресурси са безплатни и общодостъпни.

Софтуер, който да инсталирате предварително:

 • QGIS
 • Gapminder
 • Google Earth – настолна версия (в дейностите ползваме и уеб версията, но това е упоменато допълнително)

Ето какво можете да използвате при презентирането на уроците. Номерацията съответства на тази в учебника на издателство “Клет”.


  3. Източници на географска и икономическа информация

Урокът е въведение и е важно да бъде разбрано голямото разнообразие на видовете информация и данни, с които географите си служим. Това са както данни от статистиката (сайтът на НСИ може да бъде разгледан като пример), така и литературни източници, стари карти, спътникови изображения, данни от кадастъра и др.

4. Възникване и развитие на картографията

Днес тази тема може да бъде разглеждана също толкова интерактивно и с високи технологии, както и темите, свързани със сателити и ГИС. Можете да използвате много сайтове, виртуални глобуси и други уеб ресурси:

 

 

 

Примерни практически дейности:

 • да се използват тези архиви, за да се направи справка (като доклад, като презентация или друго) за това как е изглеждало дадено населено място в миналото;
 • да се извадят карти от конкретни години или по една от период (напр. преди Освобождението, преди 1944 г. и след 1944 г. и др.)
 • да се извадят стари имена на населени места;
 • да се извадят обекти, които днес не съществуват;
 • да се направи анализ как се е променила дадена територия

  5. Географски карти и други пространствени модели

Урокът е обзорен и служи като въведение. Най-важното – съвременните карти се използват от хората в разнообразни форми – като мобилни приложения (напр. Google Maps), уеб сайтове, на хартия. Освен това съществуват и виртуални глобуси, чрез които изследваме планетата чрез тримерен глобус в уеб среда. Примери:


  6.,  7.,  8. Математическа основа на картите

Картографски проекции – различни варианти, за да ги покажем:

 • чрез QGIS

Стъпка 1:

    Стъпка 2:

 

 

Примерни практически дейности:

 • Чрез сайта The True Size, където може да се види нагледно колко се деформират площите на държавите в използваната в уеб картите Меркаторова проекция
 • Чрез игрови вариант на дейността от предходния булет – целта тук е да се познае коя е държавата

  9. Изобразяване на релефа в географските карти

 • Демонстрация с QGIS – свалете данните, които се използват във видеото от този линк >>>

Стъпка 1:

 

Стъпка 2:

 

Стъпка 3:

 

Стъпка 4:

 


10./11. Тематично картографиране


12., 13., 14. Топографски карти

  Работа с топографска карта в Google Earth

 

Създаване на профил на релефа с топографска карта в Google Earth


  20. Програма “Коперник”

 • Уеб сайт на програмата https://www.copernicus.eu/ (има версия и на български език)
 • Видеа за услугите на “Коперник” и Европейската космическа агенция:
 • За да пуснете субтитри на български език, щракнете върху бутона Settings в долната дясна част на видеото, изберете Subtitles/CC -> английски език, след което ще се появи възможност за автоматичен превод – изберете български език от списъка:
 • Видео 1: Какво представлява програма “Коперник”?

 

 • Видео 2: Какво представлява услуга “Земя”?

 

 • Видео 3: Какво дава услуга “Промяна на климата” в помощ на човешкото здраве?

 

 • Видео 4: Състояние на климата 2020

 

 

Всяка от услугите има свой собствен сайт, в който могат да бъдат разгледани много на брой данни, карти, анализи и портали с данни в реално време. В каналите им в YouTube има още много видеа.


21.-27 Ресурси за дистанционни изследвания

 • в електронните ресурси има спътникови изображения, които може да се използват за презентиране
 • промените на планетата за над 30 г. назад чрез данни от Landsat могат да се видят в създаденото от Google Timelapse. Работи добре и на мобилни устройства
 • мобилно приложение за сателитите от семейство Sentinel може да се изтегли от Playstore:


29. Приложение на ГИС

Примери:


31. Работа с настолна ГИС

Основни инструменти в QGIS – приближаване, отдалечаване, добавяне на слой:


34. Работа с онлайн ГИС

Вариант 1: Google MyMaps (с ограничени функционалности)

За да можете да направите тази дейност, моля направете си профил в Gmail, ако нямате такъв. Инструкция за това можете да намерите тук на видео и тук като описание в помощния център на Google.

Отворете Google My Maps от тук.

Ще видите основната страница, в която се показват картите, които сте правили някога, тези които сте отваряли, както и галерия с красиви карти, направени от други потребители. Ако току-що сте създали своя профил в Gmail, то със сигурност визията при вас ще бъде доста по-празна от тази, която се вижда в моя профил. Щракнете върху бутона за добавяне на нова, празна карта, и разгледайте възможностите за добавяне на обекти.

Вариант 2: ArcGIS Online (с повече функционалности)

В сайта на Есри България можете да видите нашите 20 разработени дейности за работа с платформата:

 • Изработване на карта на гъстотата на населението в България по области
 • Транспортните мрежи по света
 • Визуализация на данни в реално време (горещите точки от MODIS)
 • Работа с данни за защитените територии по света
 • Изработване на уеб карта с почвите в България (картографски метод качествен фон)
 • Границите на България
 • Изобразяване на релефа с хоризонтали
 • Техники за визуализация на релефа
 • Изработване на картограма с данни от НСИ
 • Въвеждане на данни в ArcGIS Online (работа с райони – NUTS2)
 • Визуализация на населението в градска среда – работа с данните от преброяването на НСИ 2011 г.
 • Техники за визуализация на населението в градска среда-част2 – създаване на топлинна карта
 • Хижите в България
 • Работа с данни за градска среда
 • Разпространение на животински видове – картографски метод с ареали
 • Главният вододел на страната
 • Часовите зони на планетата
 • Океанските и морски течения
 • Работа с времеви серии от данни
 • Национални паркове в България