Tag: дизайн

Оригинална визуализация на данните за глобалното затопляне ни дава повод да се замислим

Личностидизайнклиматтехнологии

Статистически данни, различни статии във вестници и списания, многобройни публикации в социалните мрежи и онлайн пространството… Кой ли днес не ….  Read More