Ligntning Talks от Google – Geo for Good

Екипът на Google, който се занимава с пространствените данни, карти и тяхната визуализация, споделя регулярно новости в продуктите на компанията по време на различни събития. Месечните т.нар. lightning talks са разговори, при които с приятелски тон и интересни казуси се демонстрират новите инструменти и иновации в геотехнологиите.

През месец април фокус ще бъдат Earth Engine Apps – можете да видите събитието и да се регистрирате за участие тук >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *