Уебинар: Бедствията – дигитална енциклопедия


Уебинар: Бедствията – дигитална енциклопедия

На 20 март, понеделник, 0т 19:00 ч. организираме безплатен уебинар за учители, на който ще представим новото дигитално съдържание – Дигитална енциклопедия за бедствията.

Тя съдържа знание и изображения, както в стандартните енциклопедии, но и допълнителни дигитални ресурси, чрез които децата могат да видят и разберат много по-добре тази важна тема. Съдържанието е предназначено специално за деца, учители и родители, които искат да презентират темите за бедствията по начин, който е ангажиращ, интерактивен и подходящ за възрастта.

Съдържанието предоставя разнообразие от дигитални карти, дейности с виртуален глобус, географски данни, ГИС слоеве и други ресурси, за да помогне на:

 • учениците от 1. до 12. клас да се запознаят с видовете бедствия и аварии, начини за предпазване от тях и добри примери за реакция в случай на събитие
 • учителите да представят информацията за бедствията пред ученици по интересен и вълнуващ начин
 • родителите да обяснят на своите деца какви бедствия се случват в населеното място и района около тях и какво трябва да предприемат в случай на такова събитие.

Защо темата е актуална и важна?

Данните от националнопредставително проучване на обществената осведоменост относно управлението на риска от бедствия, проведено през месец май 2021 г. показват, че информираността на населението по отношение на бедствията, за които има вероятност да се случат в съответното населено място, е сравнително ниска (1). Според проучването всеки трети анкетиран (33%) посочва, че изобщо не е информиран по отношение на бедствията, за които има вероятност да се случат в неговото населено място. Определилите се като напълно информирани са едва 2%. Под половината от анкетираните показват познаване на възможностите за намаляване на въздействията и последиците от бедствия. Пълна липса на информираност се регистрира при 47% от респондентите.

В същото време събития като земетресенията в Турция от началото на февруари 2023 г., наводненията в Карловско от 2022 г. и многото пожари в последните години, ни напомнят колко важна е тази тема за цялото общество.

Какво е включено в съдържанието?

Курсът включва набор от готови разработени практически дейности и материали, които обхващат различни видове събития:

 • Наводнения
 • Пожари
 • Свлачища
 • Земетресения
 • Суши
 • Екстремни горещини
 • Бури
 • Екстремни зимни условия
 • Заразни болести
 • Аварии и инциденти

Фокусът на темите не са самите бедствия като такива, а начините за презентирането им пред младите хора чрез готови набори данни, карти и интерактивни визуализации. Въпреки това, всяка тема започва с кратък обзор на съотвеното бедствие, а след него са представени готови презентации със стотици снимки, видео, аудио, карти, графики и различни видове интерактивно съдържание.

По време на уебинара ще бъде представено съдържанието, както и ще бъдат демонстрирани добри практики за комуникация на тези теми чрез методите на ГИС, с данни от спътници и други видове дигитално съдържание.

Участието в уебинара е безплатно.

Вашият лектор

Материалите са създадени от гл. ас. д-р Евгения Сарафова, част от екипа на катедра “Геопространствени системи и технологии” в Геолого-географския факултет на СУ. Освен там, към момента преподава геопространствени технологии и в Националната природо-математическа гимназия на 12. клас. Тя е част от екипа на Световната банка, разработил предложението за Национален профил на риска от бедствия на България. Автор е на повечето географски карти в документа и приложенията към него.

Евгения е географ по призвание и образование. През 2016г. тя защитава дисертация на тема „Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС” в Института по космически изследвания и технологии – БАН. Има професионален опит, свързан с менторство на студенти и ученици по различни проекти и програми и е прекарала почти 10г. в корпоративния свят. Съосновател на образователния сайт Географ БГ.

През 2016г. Евгения става част от най-голямата и най-престижна селекция от млади глобални лидери на Forbes Bulgaria „30 под 30“. През 2017г. е номинирана за Жена на годината в категория „Интернет“. През пролетта на 2018г. завършва Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България. В началото на 2019г. Евгения е лектор в TEDxSofia. Презентацията можете да видите тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *