Работа с данни от програма “Коперник” – практическо обучение


Работа с данни от програма “Коперник” – практическо обучение

Програма “Коперник” е един от най-големите източници на космически и други геопространствени данни. Това е програмата на Европейския съюз за наблюдение на Земята, чрез която нашата планета и нейната околна среда се наблюдават в полза на всички европейски граждани. Тя предоставя информационни услуги, основаващи се на спътниково наблюдение на Земята и in situ данни (некосмически данни).

 

От лятото на 2021 г. Pixel Company е част от мрежата Copernicus Relays – ние сме ангажирани с това да разпространяваме и промотираме данните от “Коперник”. През 2021 г. сме презентирали и обучили стотици потребители как да използват данни и информация, налични в порталите на програмата.

Програмата се координира и управлява от Европейската комисия. Тя се изпълнява в партньорство с държавите членки, Европейската космическа агенция (ЕКА), Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), Европейския център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), агенции на ЕС и Mercator Océan.

Данните, които програмата предоставя, са от все по-голямо значение за професионалисти, които се занимават с:

– опазване на околната среда, защитени територии и др.

– зелени градове, урбанизация и градски изследвания

– наблюдение на състоянието на атмосферата в реално време, анализи на данни от отминали периоди

– една от най-горещите теми в днешно време – Европейския зелен пакт

Чрез програма “Коперник” се събират и обработват огромно количество данни, а в основата им е цялостната философия на програмата – да бъдат безплатни, общодостъпни и достоверни. Целта е да се помогне на доставчиците на услуги, публичните органи и други международни организации да подобряват качеството на живот на гражданите на Европа. Предоставяните информационни услуги са достъпни безплатно и свободно за своите ползватели.

По време на обучението ще бъдат разгледани:

– Инфраструктурата на програма “Коперник”;

– Основните хъбове, в които потребителите могат да достъпват информационни ресурси, данни и софтуер;

– Чрез практически дейности ще бъдат разгледани някои от най-използваните информационни ресурси/ данни. Участниците ще се запознаят с тяхната структура и начина на работа с тях;

Тъй като темата е изключително обширна, целта на обучението е да бъде направен обзор на всички най-важни ресурси, които представляват източници на данни, софтуер и техническа документация, така че участниците да получат:

– увереност при изпълнение на ежедневните задачи

– знания за общата рамка на програмата и основните информационни източници

– умения да търсят и откриват лесно разнообразни типове данни, предоставяни в тематичните направления на програмата

Обучението е подходящо за ГИС специалисти, урбанисти, архитекти, еколози и др., които имат представа или използват геопространствени технологии в работата си, но не са напълно запознати с възможностите на програма “Коперник”.

 

Какво казват досегашните участници в обучението?

“Обучението беше полезно и интересно.”

“Благодаря, обучението беше полезно, много интересно и разбрах какви неща имам да преглеждам и осмислям тепърва!”

“С благодарност за компаса в океана от информация”

Програма на обучението

Програмата е хибридно структурирана, за да може да съчетаем ценната комуникация на живо с удобствата на онлайн обученията. В първата част (на живо в нашия офис) ще запознаем участниците с най-важната терминология и ще поставим основите, а в последващите практически занятия чрез Zoom ще извлечем максимална полза от реалната работа с данни.

20.12.2021 г. (понеделник)

17:00 – 20:00 ч.

Място: на живо в офиса ни в София

04.01.2022 г. (вторник)

19:00 – 20:30 ч.

Място: Zoom

11.01.2022 г. (вторник)

19:00 – 20:30 ч.

Място: Zoom

За да можем да отговорим на изискванията за спазване на мерки против разпространението на Covid-19, местата са ограничени.

Всички участници в обучението ще получат

– структурирани пакети с работните данни

– обучителни материали

– инструкции и връзки към всички разгледани ресурси

– сертификат

Цената на курса е 240 лв с ДДС. Ако желаете да издадем фактура, моля попълнете данните в полето в регистрационната форма по-долу.

Формуляр за записване