Работа със слоеве в ГИС


Работа със слоеве в ГИС

Поредното събитие от нашия Digital Geo Club, специално създаден за подкрепа на ученици и учители, ще бъде на 01.12.2021 г. от 19:00 ч. в Zoom.

По време на срещата ще си говорим за работата със слоеве в Географските информационни системи. Ще видите демонстрация на най-важното, което трябва да знаем, когато искаме да работим с основните настройки на слоевете – визуализация, цветови схеми, пускане на надписи.

Презентатор ще бъде Теодора Колева, алумни на Програмата по дигитална география и студент в специалност “Геопространствени системи и технологии” в ГГФ на СУ.

Регистрацията за събитието е безплатна (формулярът е малко по-надолу в тази страница).

Малко преди него ще изпратим по пощата данните за Zoom – връзка и парола, на всички регистрирани. Проверявайте и спам папката на мейла, за всеки случай. До скоро!

За клуба по Дигитална география

На 28.04.2021 г.направихме първото събитие в нашия нов клуб по Дигитални географски технологии. Това е идея, която обсъждахме с учасниците в нашата Програма по дигитална география още през 2020 г. и сега с радост започваме нейната реализация.

Уебинарите са насочени към учениците на нашите курсисти, завършили обучения при нас, както и за всички останали учители и ученици, които имат интерес към географските технологии. Събитията в клуба са регулярни, с практически демонстрации, идеи за работа с данни и софтуер.

Основната ни цел е да популяризираме новите професии и възможности за развитие на младите хора чрез геопространствените технологии. Ние сме част от мрежата Copernicus Relays и популяризирането на програма “Коперник” и нейните ползи е една от основните ни дейности.

Участието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация. Запишете се във формуляра по-долу, за да ви изпращаме информация за предстоящите събития.

Очакваме ви!