Програма по дигитална география – уебинар 3


Програма по дигитална география – уебинар 3

Уебинарът е част от обучението в Програмата по дигитална география – трето издание. Тематиката е свързана с модул 2 – ГИС и ще включва практически демонстрации и дискусия по материалите от модула.