Новите географски открития – еднодневно обучение за географи


Новите географски открития – еднодневно обучение за географи

НОВИТЕ ГЕОГРАФСКИ ОТКРИТИЯ

и промените на възприятията ни за света
Обучението акцентира върху актуални географски проблеми, концепции и теми, които не намират място в учебниците по география (поради инертност и консервативност на образователната система). Семинарът включва анализ на съществуващите анахронизми в училищното географско образование в България в перспективната на световните тенденции за развитие на обучението по география.
Програма на обучението:
9:30 – 10:00 ч. – Въведение в темата – преглед на анахронизмите в училищното географско образование в България
10:00 – 10:45 ч. – Какво ново знаем за света и България? (част 1)
10:45 – 11:00 ч. – Почивка
11:00 – 12:00 ч. – Какво ново знаем за света и България? (част 2)
12:00 – 13:00 ч. – Обедна почивка
13:00 – 14:00 ч. – Практически занимания
14:00 – 14:45 ч. – Бонус модул: Техники за безупречно преподаване на учебна тема
14:45 – 15:00 ч. – Почивка
15:00 – 16:00 ч. – Дискусия и обобщение
Основен момент е прегледът на новите открития и достижения на географската наука през последните десетилетия. В сесията с практически занимания учителите ще се обучават как да откриват “фалшиви” географски открития (и новини) и как да организират увлекателни занимания за ученици по тази тема. Бонус към обучителната програма е модулът за техники за безупречно преподаване на учебна тема. Еднодневното обучение завършва с дискусионна сесия.
Лектор на обучението е доц. д-р Димитър Желев
Димитър Желев е съосновател на Географ БГ и част от екипа на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“. През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на р. Сазлийка“. Участвал е в редица национални и международни географски експедиции и проекти. Автор е на десетки научни, научно-популярни статии, учебници и помагала.
Цена на обучението: 40 лв.
Всеки участник може да се включи присъствено или онлайн. Местата за присъствено обучение са ограничени.
След завършване на обучението участниците ще получат сертификат.
За да се включите, попълнете формуляра за записване по-долу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Съдържанието е защитено