Бедствията – дигитални карти и данни за учители и родители


Бедствията – дигитални карти и данни за учители и родители

На 9 март в 19:00 ч. организираме безплатен уебинар, посветен на комуникацията с деца и ученици от различни възрасти на темите, свързани с бедствията. Събитието е предназначено за начални учители, преподаватели по география, родители и всички заинтересовани.

Нашата тясна специализация е свързана с работата с дигитални географски карти, виртуални глобуси и интерактивно съдържание. В уебинара ще направим обзор на:

  • различни източници на географски данни
  • виртуални глобуси
  • платформи с данни в реално време
  • дигитални архиви

Чрез тях ние можем да покажем тези събития по един изключително интригуващ и лесен за разбиране начин. Така уроците могат да станат наистина вълнуващи и разбираеми. За да се включите в уебинара, моля попълнете формуляра по-долу. Участието е напълно безплатно.

Защо темата е актуална и важна?

Данните от националнопредставително проучване на обществената осведоменост относно управлението на риска от бедствия, проведено през месец май 2021 г показват, че информираността на населението по отношение на бедствията, за които има вероятност да се случат в съответното населено място, е сравнително ниска (1). Според проучването всеки трети анкетиран (33%) посочва, че изобщо не е информиран по отношение на бедствията, за които има вероятност да се случат в неговото населено място. Определилите се като напълно информирани са едва 2%. Под половината от анкетираните показват познаване на възможностите за намаляване на въздействията и последиците от бедствия. Пълна липса на информираност се регистрира при 47% от респондентите.

В същото време събития като земетресенията в Турция от началото на февруари 2023 г., наводненията в Карловско от 2022 г. и многото пожари в последните години, ни напомнят колко важна е тази тема за цялото общество.

Онлайн курс с готово за използване в класната стая съдържание

Преди две седмици организирахме първия уебинар от серията, посветен на земетресенията. В него участие взеха над 150 души от цялата страна и чужбина, а обратната връзка бе повече от впечатляваща. Данните, които споделихме с участниците, сега ще бъдат допълнени от още десетки набори данни, готови дейности и практически упражнения по темата, подходящи за използване както в класната стая, така и у дома във формат на онлайн курс, който ще представим по време на уебинара. В него сме събрали десетки практически дейности, географски данни, готови за принтиране учебни материали, дашборди, видео и аудио съдържание, с което ще се използват най-добрите практики за преподаване на риск от бедствия и геопространствени технологии в класната стая. Курсът е на промоционална цена до 13.03.2023 г. – 25 лв с ДДС.

По време на уебинара ще научите повече за структурата и достъпа до онлайн курса, достъпът до който ще започне от понеделник, 13.03.2023 г.

Вашият лектор

Обучението ще бъде водено от гл. ас. д-р Евгения Сарафова, част от екипа на катедра “Геопространствени системи и технологии” в Геолого-географския факултет на СУ. Освен там, към момента преподава геопространствени технологии и в Националната природо-математическа гимназия на 12. клас. Тя е част от екипа на Световната банка, разработил предложението за Национален профил на риска от бедствия на България. Автор е на повечето географски карти в документа и приложенията към него.

Евгения е географ по призвание и образование. През 2016г. тя защитава дисертация на тема „Пространствено моделиране на екотуристически потенциал с използване на спътникови изображения и ГИС” в Института по космически изследвания и технологии – БАН. Има професионален опит, свързан с менторство на студенти и ученици по различни проекти и програми и е прекарала почти 10г. в корпоративния свят. Съосновател на образователния сайт Географ БГ.

През 2016г. Евгения става част от най-голямата и най-престижна селекция от млади глобални лидери на Forbes Bulgaria „30 под 30“. През 2017г. е номинирана за Жена на годината в категория „Интернет“. През пролетта на 2018г. завършва Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България. В началото на 2019г. Евгения е лектор в TEDxSofia. Презентацията можете да видите тук.

 

 


Цитирани данни:

(1) План за повишаване на обществената осведоменост в подкрепа на изпълнението на Националния план за управление на риска от
бедствия. Компонент 5: Развитие на капацитет. Уеб сайт на МВР – Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, достъпен на 06.03.2023 г.,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *