Спътниковите данни за 2022 г. показват година на климатични екстремности

Не знаем какъв е вашият опит с климата и усещането за температури през 2022 г., но повечето хора в Европа усетиха немалко периоди с горещо време. Вчера услугата “Изменение на климата” на програма “Коперник” публикува своите глобални климатични акценти за 2022 г. и не беше изненадващо, че данните показаха някои стряскащи факти. 2022 г. беше година на крайности, с много счупени температурни рекорди и продължаващо нарастване на концентрациите на парникови газове в атмосферата.

Credit: European Union, Copernicus Climate Change Service data
 • Лятото на 2022 г. беше най-горещото в историята за Европа и като цяло миналата година беше втората най-топла година в историята, докато в световен мащаб беше петата най-топла година.
 • Няколко температурни рекорда бяха достигнати както в Европа, така и по света, докато други екстремни събития като суша и наводнения засегнаха големи региони.
 • Европа видя най-горещото лято, регистрирано някога (предишното най-горещо лято беше през 2021 г.) и няколко продължителни и интензивни горещи вълни засегнаха части от Западна и Северна Европа.
Credit: Copernicus C3S / ECMWF
 • Есента беше третата най-топла в историята, след 2020 г. и 2006 г., докато зимните температури бяха с около 1°C над средните.
 • Пролетните температури за Европа като цяло бяха малко под средните за референтния период 1991-2020 г.
 • По отношение на средните месечни стойности, девет месеца са над средните, а три (март, април и септември) са под средните.
 • Континентът преживя втория си най-топъл юни, регистриран някога с около 1,6°C над средното ниво, и най-топлия си октомври с температури с близо 2°C над средното.

 • В цяла Европа, с изключение на Исландия, годишните температури бяха над средните за периода 1991-2020 г.
 • В световен мащаб през 2022 г. светът е преживял петата си най-топла година в историята, според набора от данни C3S ERA5. И двата полярни региона видяха епизоди на рекордни температури през 2022 г.
 • По-интересното е, че според C3S през 2022 г. е имало най-високите нива на CO2 от 2 милиона години.
  Предварителният анализ на сателитни данни показва, че концентрациите на въглероден диоксид са се повишили с приблизително 2,1 ppm, докато метанът се е повишил с около 12 ppb.
Credit: C3S/CAMS/ECMWF/University of Bremen/SRON.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *