Нашите обучения са интерактивни, иновативни и запознават участниците с най-новите технологични инструменти.

През 2019 г. в присъствена форма, семинари, работилници и онлайн сме обучили 50 души, а за първото полугодие на 2020 г. броят им доближава 500.  Издали сме 172 сертификата за успешно приключено обучение на хора, които са изпълнили всички заложени практически задания в курсовете.

20 от тях са Удостоверения, предоставящи 3 образователни кредита на учители от цялата страна.

Компанията има сертификат ISO 9001:2015 за разработване, организиране и провеждане на специализирани обучения.

 

Програма по дигитална география
8-месечна програма, въвеждащо обучение за всички дигитални технологии, свързани с географската наука.
Програмата е одобрена от МОН и след завършване участниците получават 3 кредита.
Създаване на уроци във виртуална реалност
Курсът се състои от три модула и е практически насочен.
Как да разказваме истории с новите географски технологии?
Курсът се състои от четири модула и разглежда идеята за сторителинг през призмата на ГИС и дистанционни изследвания.
Интерактивна визуализация на данни
Едно от най-харесваните онлайн обучения от нашите клиенти. В него използваме интуитивен софтуер, подходящ за начинаещи и любители. Особено подходящо за учители и ученици в гимназиален етап.

 

Освен курсовете, споменати по-горе, редовно провеждаме и безплатни онлайн семинари:

  • София от старите карти
  • Работа с теренни данни и данни от сензори
  • Работа с данни от програма “Коперник”
  • и много други

Следете нашата Facebook страница за новини и информация за предстоящи събития. Ако искате да ви пишем, когато стартираме нов курс, моля попълнете данните си във формуляра:

 

Освен посочените по-горе обучения, имаме проведени множество семинари, курсове и консултации със софтуерни компании, телекомуникационни дружества, медии, частни училища и др. Ако желаете да проведем интригуващо и полезно обучение за Вас или Вашата компания, можете да се свържете с нас на weare@pixelcompanystudio.com.

 

Какво казват участниците в нашите обучения?