Днес почти няма област на науката, която да не се възползва от информационните технологии. Географията не е изключение и става иновативна и усъвършенствана повече от всякога.

Предложението за стойност на всеки бизнес модел цели да реши проблемите на клиентите и да задоволи техните нужди. Пространствените данни и моделиране от другата страна подпомагат потребителите в процеса на вземане на решения. От 2009 г. данните за местоположението на милиони хора, държащи умни устройства в ръцете си, се натрупват и анализират всеки ден, час и минута.

Един от най-големите източници на данни днес не са компаниите, а обикновените хора. Сега тълпите имат силата да улавят, съхраняват и дори анализират пространствени данни и всичко това може да се обясни с една дума, появила се преди малко повече от 10 г. – краудсорсинг. Той промени по невероятен начин дори най-традиционните бизнес модели, създаде нови и оформи цели индустрии.

Екипът ни има богат опит, свързан с внедряване на location intelligence в нови и съществуващи бизнес модели, SAAS и обучения, свързани с иновациите в геопространствените технологии.

При интерес можете да се свържете с нас на weare@pixelcompanystudio.com.